Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

cysia
16:58
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid viazapachsiana zapachsiana
cysia
16:57
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viazapachsiana zapachsiana
cysia
11:21
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
11:19
5078 e5a5 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaphilomath philomath

April 03 2018

cysia
04:45
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadobby dobby
cysia
04:44
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby

April 02 2018

cysia
15:12
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeksandra leksandra

March 27 2018

cysia
19:13
2346 d99d
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
cysia
19:00
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vianoms noms
cysia
18:58

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vianoms noms
cysia
18:56
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

March 17 2018

cysia
17:34
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
cysia
04:59
1304 c2fb
Reposted fromnezavisan nezavisan vialeksandra leksandra
cysia
04:57
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
cysia
04:56
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera

March 10 2018

cysia
10:58
cysia
10:51
Reposted fromshakeme shakeme viaCajmel Cajmel

March 06 2018

cysia
03:23
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viazapachsiana zapachsiana
cysia
03:12
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viadobby dobby

March 01 2018

05:09
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl