Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

cysia
08:37
cysia
08:32
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCattleya Cattleya
cysia
08:30
2615 964e 500
Reposted fromexistential existential viaphilomath philomath

November 12 2019

cysia
21:03
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaszydera szydera
20:40
9283 9545
cysia
20:40
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera

October 31 2019

cysia
08:31
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 18 2019

cysia
15:57
2890 5a69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCattleya Cattleya
cysia
15:56
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaCattleya Cattleya

July 28 2019

cysia
20:45
0100 f889 500
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 09 2019

cysia
17:12
3399 812e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cysia
17:00
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
cysia
16:59

June 20 2019

cysia
00:47
1332 4b30 500
cysia
00:30
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
cysia
00:29
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viaszydera szydera
cysia
00:28
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadoubleespresso doubleespresso
cysia
00:28
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

June 05 2019

cysia
01:37
1478 ccdd 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera
cysia
01:35
0343 d2ca
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl