Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

cysia
00:47
1332 4b30 500
cysia
00:30
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
cysia
00:29
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viaszydera szydera
cysia
00:28
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadoubleespresso doubleespresso
cysia
00:28
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

June 05 2019

cysia
01:37
1478 ccdd 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera
cysia
01:35
0343 d2ca
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

May 07 2019

cysia
15:44
7702 2905
cysia
15:41

April 26 2019

cysia
14:18
4552 feee 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialeksandra leksandra

April 25 2019

cysia
17:00
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
cysia
16:41
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCajmel Cajmel

March 26 2019

cysia
11:40
4821 4384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
11:15
6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

cysia
11:10

March 23 2019

cysia
11:34
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
cysia
11:31
Trzymając się przykładu „być lepszym dla bliskich”. Trzeba iść dalej. Odpowiedzieć na pytanie dla kogo i jak. Proszę zobaczyć, że jak ktoś mówi: „będę biegać”, to prawie na pewno nie będzie. Ale jeśli powie: „będę biegać dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek o godzinie 19, w Parku Skaryszewskim” to już bardzo prawdopodobne, że będzie biegać. My mamy skłonność do formułowania ogólnikowych pomysłów, które zastępują konkretne cele. Z intencją „będę lepszy dla moich bliskich” mogę żyć długie lata, kompletnie nic nie robiąc. Dlatego trzeba przyjąć dyskretne zobowiązania. Konkretne. Popatrzmy na wynik pewnego badania przeprowadzonego wśród studentek. Część miała zobowiązać się ogólnikowo: w najbliższym latach przeprowadzę profilaktyczne badania piersi. Drugą grupę poproszono o zobowiązanie: przeprowadzę te badania za trzy lata, w kwietniu, nie później niż 15. W pierwszej grupie prawie żadna dziewczyna nie zrobiła badań, w drugiej prawie wszystkie. Jest też inny trick. Zmiana jest związana z trudem, wysiłkiem, interpretujemy ją jako przykrą konieczność. A nie lepiej doszukiwać się w niej szansy? To, co robimy, ma cieszyć. Wspomniane przeze mnie bieganie może wiązać się z poczuciem, że choć bardzo tego nie lubię, że jestem zakładnikiem własnego postanowienia, to można znaleźć takie miejsca w których biega się bardzo przyjemnie, bo są wokół ładne dziewczyny, a o świcie pełno jest ptaków. Trzeba trochę pokombinować.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
cysia
11:29
4852 3d9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 11 2019

cysia
21:25
Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa

March 04 2019

cysia
11:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl