Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

13:19
3785 b64c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoms noms
cysia
06:37
cysia
06:37

October 25 2018

cysia
16:54
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
cysia
16:48
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
cysia
16:41
9198 d90f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms

September 17 2018

cysia
06:10
1847 84f0

September 11 2018

cysia
19:47
0960 bc38
cysia
19:38

Relacje z kimś to przede wszystkim nieustanna praca. Trzeba mieć dla siebie czas, dziękować za wspaniałe momenty i wyciągać wnioski z tych gorszych. Trzeba ze sobą rozmawiać nawet wtedy, gdy to wcale nie jest proste i umieć pójść na kompromis. Innym razem trzeba z czegoś zrezygnować, czasami umieć się poświęcić.

Musicie być dla siebie wsparciem, nieustannie. Zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa, doceniać drugą osobę, troszczyć się o siebie, respektować swoje drobne wady i każdego dnia otwierać się na siebie.

— Rafał Wicijowski

August 17 2018

cysia
04:57
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 vianoms noms
cysia
04:56
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
cysia
04:53
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viaszydera szydera

July 28 2018

cysia
13:30
cysia
13:30

July 27 2018

cysia
12:26
6502 6bbe
cysia
12:24
8065 1831 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeazyi eazyi
cysia
05:07
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabanshe banshe

July 23 2018

cysia
04:37
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
04:37
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
cysia
04:36
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl