Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

cysia
18:08
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viadobby dobby
cysia
05:11
2121 6c61
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaszydera szydera
cysia
05:08
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabanshe banshe

November 15 2017

cysia
17:22
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeksandra leksandra
cysia
17:19
5014 2989
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra

November 14 2017

cysia
20:39
8927 efd5
Reposted fromretaliate retaliate viabanshe banshe
cysia
20:34
6202 ab5f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadobby dobby
20:25
0800 6aea 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaszydera szydera
cysia
20:23

November 13 2017

04:04
4244 4866 500

yeezybehavior:

follow @sheikh-that-ass for similar content!

Reposted fromclitoris clitoris
cysia
04:04
0691 08da

November 12 2017

cysia
03:29
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viabanshe banshe
cysia
03:27
1459 28bb

November 09 2017

cysia
19:53
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte

November 08 2017

04:38
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
04:25
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadobby dobby

November 06 2017

04:24
8322 a373 500

a-state-of-bliss:

Kate Moss by Stephanie Pfriender in New York City (1992)

Reposted fromclitoris clitoris

November 04 2017

cysia
19:39
3878 e4ac

October 29 2017

03:15
4953 396a 500
Reposted fromclitoris clitoris
cysia
03:12
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl