Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2020

cysia
01:46
5374 4cbc
Reposted fromadkagar adkagar viapodprzykrywka podprzykrywka

February 12 2020

cysia
01:13
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadobby dobby
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
cysia
01:09

February 08 2020

cysia
01:20
cysia
01:16
The curious are always in some danger. If you are curious you might never come home.
— J. Winterson
Reposted fromverronique verronique viadobby dobby

January 04 2020

cysia
12:52
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
cysia
12:52
7713 78be 500
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath
cysia
12:51
6131 c225
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath
cysia
12:48
7838 70a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cysia
12:44
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaphilomath philomath

December 10 2019

cysia
23:00
4706 7207 500
Reposted fromGosha Gosha viaesperer esperer

November 21 2019

cysia
08:37
cysia
08:32
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCattleya Cattleya
cysia
08:30
2615 964e 500
Reposted fromexistential existential viaphilomath philomath

November 12 2019

cysia
21:03
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaszydera szydera
20:40
9283 9545
cysia
20:40
3748 e983 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera

October 31 2019

cysia
08:31
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 18 2019

cysia
15:57
2890 5a69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCattleya Cattleya
cysia
15:56
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...